TPS solidari

Move on Art - Projecte pel desenvolupament de l’Art a Gàmbia

Triple Step s’ha proposat portar la seva passió per la dansa i el art més enllà de les nostres fronteres.

Serà a través de la col·laboració amb l’ONG Unomásuno+ (Terrassa) que iniciarà un projecte que vincula la dansa, la música i la pintura amb la cooperació al desenvolupament.

Unomásuno+ és una Organització No Governamental pel Desenvolupament, acreditada per l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. Aquesta entitat catalana porta 10 anys treballant a Gàmbia, un petit país de l’Àfrica Occidental que l’any 2016 va ocupar la posició 172, de 186 països,  en l’Índex de Desenvolupament Humà.

 

 

PER QUÈ?

 

Si en una cosa tots estem d’acord és en que les vides humanes i el benestar bàsic de les persones són la prioritat de totes les entitats dedicades a la cooperació internacional al desenvolupament.

Àmbits com la sanitat, l’educació bàsica, el desenvolupament agrícola, l’empoderament de comunitats... són els focus on estem treballant per tal de millorar la vida de la població d’aquests països així com impulsar la seva autonomia i independència de l’ajuda externa.

 

No obstant, hi ha àmbits que per diferents raons no s’han vist recolzades ni preses en consideració. L’Art, i les diferents branques que el composen, es veuen relegades a un paper de poc interès pel desenvolupament de les comunitats locals dels països del Sud sense que s’identifiqui el potencial d’aquest àmbit en el desenvolupament humà i professional de les persones. 

 

Sens dubte arts com la música, la dansa o la pintura tenen una presència importantíssima dins la cultura africana, en concret a Gàmbia. Malgrat aquest fet, sempre s’ha pres aquest fet com un element de tradició que només s’ha orientat al turisme estacional del país, sacrificant a la vegada el potencial dels artistes en pro dels gustos i tendències que busca el turista que viatge a Gàmbia.

 

Com s’ha demostrat en el nostre entorn, l’Art és un instrument molt potent per treballar multitud d’aspectes emocionals, psicològics, socials... i malgrat això s’ha utilitzat poc en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament.

 

En aquest projecte busquem utilitzar l’art com un instrument de desenvolupament humà , social i econòmic per infants i adults que tinguin la sensibilitat i el interès per la música, la dansa, la pintura o l’escultura.

 

 

triple step solidari dansa

RESUM

 

 

Move on Art pretén ser una Escola d’Arts per infants i adults a la vegada que un espai polivalent dedicat a la promoció de l’Art.

 

- En primer lloc busquem establir un marc de col·laboració amb escoles gambianes perquè tots els infants que vulguin desenvolupar alguna disciplina artística tinguin l’oportunitat de fer-ho paral·lelament a la seva formació bàsica.

Aquesta Escola d’Arts treballarà per formar als menors en dansa, música, pintura o escultura.

 

- En segon lloc volem crear un espai per l’aprenentatge i intercanvi de coneixements pels artistes que no tenen manera de desenvolupar el seu treball artístic a dia d’avui.

A través de la cessió d’espais es pretén que els artistes del país tinguin unes instal·lacions equipades per portar a terme el seu treball.

 

- En tercer i últim lloc, el projecte busca potenciar l’Art com una alternativa professional per aquelles persones que s’hi vulguin dedicar. Amb la creació d’exposicions (físiques i virtuals), companyies de dansa i grups de música volem donar oportunitats reals a aquelles persones que decideixin desenvolupar el seu interès artístic fins al punt de dedicar-s’hi professionalment.

 

 

 

OBJECTIUS

 

 

GENERALS

- La societat gambiana veu potenciades i recolzades les diferents disciplines artístiques, creant un marc de col·laboracions entre artistes nacionals i internacionals.

 

ESPECÍFICS

- Existeix un programa de formació per a infants en matèries com la música, la dansa, la pintura o l’escultura.

- Es dota de medis i coneixements a joves artistes que vulguin desenvolupar una carrera professional en matèries com la música, la dansa, la pintura o l’escultura.

Existeixen oportunitats reals pels artistes per tal que desenvolupin una carrera professional.

  

BENEFICIARIS

- Infants amb interès i vocació en matèries artístiques.

- Adults amb capacitats artístiques que volen desenvolupar aquest vessant a un nivell personal i/o professional.

 

ACCIONS 

Establir convenis de col·laboració amb escoles públiques i privades per crear un vincle entre alumnes i el projecte.

- Establir contacte amb artistes locals perquè s’adhereixin al projecte.

- Llogar un local on impartir les classes i els artistes puguin treballar-hi.

- Creació d’un equip per tal de formar i recolzar als artistes.

- Establir convenis amb sector privat i públic per tal de donar sortida al treball dels artistes.

 

 

tps solidari

COM POTS COL·LABORAR

 

Triple Step, així com altres entitats dedicades a l’art i la cultura, s’estan vinculant al projecte d’Unomásuno+ per tal de sumar sinèrgies i esforços.

 

La nostra entitat realitzarà al llarg de l’any ballades, festes, concerts... amb l’objectiu de recaptar fons pel projecte.

La millor manera d’ajudar és col·laborar amb aquestes activitats així com amb la seva difusió.

 

tps solidari